• Nem chả Sáu Ngọc
  Đậm đà hương vị Việt Nam
 • Nem chả Sáu Ngọc
  Đậm đà hương vị Việt Nam
 • Nem chả Sáu Ngọc
  Đậm đà hương vị Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ


Thông tin

 • Cửa hàng nem chả Sáu Ngọc

 • Địa chỉ: 59 Quang Trung, TT Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

 • Điện thoại: 097 127 4455 - 0987 027 084 - 0906 3456 94

 • Email: nemchasaungoc.com@gmail.com