• Nem chả Sáu Ngọc
    Đậm đà hương vị Việt Nam
  • Nem chả Sáu Ngọc
    Đậm đà hương vị Việt Nam
  • Nem chả Sáu Ngọc
    Đậm đà hương vị Việt Nam

Nem chua Sáu Ngọc

Mã sản phẩm NC-001

0

Miễn phí giao hàng với trên 1,000,000.  Ưu đãi tích lũy điểm với thẻ mua hàng trị giá 100,000 áp dụng cho đơn hàng tiếp theo.

Nem chua, đặc sản không thể bỏ qua khi nhắc đến vùng đất võ Bình Định.

Nem chua Sáu Ngọc: đóng gói 10 chiếc/túi.